توليدكننده انواع سنسورهاي خازني به صورت نقطه اي

كاتالوگ محصولات

picture

محصولات

pictureLSC-55

LSC-55 به منظور آشکار سازی حداقل و حد اکثر سطوح مواد جامد دانه ای ریز در مخازن طراحی شده است. دستگاه به طور جانبی در دیوار مخزن نصب گردیده و دارای میله حساس می باشد.
هنگامی که میله دستگاه در هوا با دی الکتریک 1 قرار دارد ، نوسان ساز آن خاموش است . به محض تماس مواد با میله حساس ، نوسان ساز داخلی بکار افتاده و موجب جذب رله داخل دستگاه می شود . LSC - 150 دارای میله استنلس استیل بوده و برای مواد جامد و خشک و سخت مناسب است. LSC-55 روکش شده است و برای مواد مرطوب اسیدی و باز مناسب می باشد.برای کارکرد صحیح ، میبایست حساسیت دستگاه را متناسب با مواد داخل مخزن تنظیم نمود.عملکرد دستگاه وابسته به جنس دیواره مخزن نبوده و از LSC-150 می توان در مخازن فلزی ، سیمانی و پلاستیکی استفاده نمود.و همچنین در صنایع سیمان ، آرد ، غلات ، خوراک دام کاربرد دارد.
تمامی محصولات دارای 18 ما گارانتی شرکت پویش حساسگر می باشد.

 

pictureLSC-100

LSC-100 به منظور آشکار سازی حداقل و حد اکثر سطوح مواد جامد سنگین و دانه درشت در مخازن طراحی شده است. دستگاه به جانبی در دیواره مخزن نصب گردیده و دارای دیسک حساس روکش شده می باشد.
هنگامی که دیسک دستگاه در هوا با دی الکتریک 1 قرار دارد ، نوسان ساز آن خاموش است . به محض تماس مواد با دیسک حساس ، نوسان ساز داخلی بکار افتاده و موجب جذب رله داخل دستگاه می شود .برای کارکرد صحیح ، میبایست حساسیت دستگاه را متناسب با مواد داخل مخزن تنظیم نمود.عملکرد دستگاه وابسته به جنس دیواره مخزن نبوده و از LSC-100 می توان در مخازن فلزی ، سیمانی و پلاستیکی استفاده نمود.و همچنین در صنایع سیمان ، آرد ، غلات ، خوراک دام کاربرد دارد.
تمامی محصولات دارای 18 ما گارانتی شرکت پویش حساسگر می باشد.

 

pictureLSC-150

LSC-150 به منظور آشکار سازی حداقل و حد اکثر سطوح مواد جامد دانه ای ریز در مخازن طراحی شده است. دستگاه به طور جانبی در دیوار مخزن نصب گردیده و دارای میله حساس می باشد.
هنگامی که میله دستگاه در هوا با دی الکتریک 1 قرار دارد ، نوسان ساز آن خاموش است . به محض تماس مواد با میله حساس ، نوسان ساز داخلی بکار افتاده و موجب جذب رله داخل دستگاه می شود . LSC - 150 دارای میله استنلس استیل بوده و برای مواد جامد و خشک و سخت مناسب است. LSC-55 روکش شده است و برای مواد مرطوب اسیدی و باز مناسب می باشد.برای کارکرد صحیح ، میبایست حساسیت دستگاه را متناسب با مواد داخل مخزن تنظیم نمود.عملکرد دستگاه وابسته به جنس دیواره مخزن نبوده و از LSC-150 می توان در مخازن فلزی ، سیمانی و پلاستیکی استفاده نمود.و همچنین در صنایع سیمان ، آرد ، غلات ، خوراک دام کاربرد دارد.
تمامی محصولات دارای 18 ما گارانتی شرکت پویش حساسگر می باشد.

 

pictureLSC-D200

LSC-D200 به منظور آشکار سازی حداقل و حد اکثر سطوح مواد جامد سنگین و دانه درشت در مخازن طراحی شده است. دستگاه به جانبی در دیواره مخزن نصب گردیده و دارای دیسک حساس روکش شده می باشد.
هنگامی که دیسک دستگاه در هوا با دی الکتریک 1 قرار دارد ، نوسان ساز آن خاموش است . به محض تماس مواد با دیسک حساس ، نوسان ساز داخلی بکار افتاده و موجب جذب رله داخل دستگاه می شود .برای کارکرد صحیح ، میبایست حساسیت دستگاه را متناسب با مواد داخل مخزن تنظیم نمود.عملکرد دستگاه وابسته به جنس دیواره مخزن نبوده و از LSC-D200 می توان در مخازن فلزی ، سیمانی و پلاستیکی استفاده نمود.و همچنین در صنایع سیمان ، آرد ، غلات ، خوراک دام کاربرد دارد.
تمامی محصولات دارای 18 ما گارانتی شرکت پویش حساسگر می باشد.

 

picture LSC-500

LSC-500 به منظور آشکار سازی حداقل و حد اکثر سطوح مواد جامد در مخازن طراحی شده است. دستگاه به طور عمودی در سقف مخزن نصب گردیده و دارای سر حساس ( پراب) متصل به کابل می باشد.
هنگامی که پراب دستگاه در هوا با دی الکتریک 1 قرار دارد ، نوسان ساز آن خاموش است . به محض تماس مواد با سر حساس ، نوسان ساز داخلی بکار افتاده و موجب جذب رله داخل دستگاه می شود. برای کارکرد صحیح ، میبایست حساسیت دستگاه را متناسب با مواد داخل مخزن تنظیم نمود.عملکرد دستگاه وابسته به جنس دیواره مخزن نبوده و از LSC-500 می توان در مخازن فلزی ، سیمانی و پلاستیکی استفاده نمود.و همچنین در صنایع سیمان ، آرد ، غلات ، خوراک دام کاربرد دارد.
تمامی محصولات دارای 18 ما گارانتی شرکت پویش حساسگر می باشد.